Compromís ambiental

En el maneig i funcionament del nostre viver, reconeixem la nostra responsabilitat de tenir un compromís amb el medi ambient, en tots els seus aspectes, dins i fora dels seus límits. A continuació parlem sobre algunes mesures concretes que prenem amb aquestes finalitats:

EL NOSTRE COMPROMÍS

Recollim i administrem la major part de l'aigua de pluja del nostre viver, emmagatzemant-la per al seu posterior ús, així garantim íntegrament la demanda d'aigua del viver.

 
L'aplicació de reg a les nostres plantes està totalment controlada, i amb els nostres sistemes de reg localitzat i amb sistemes anti pèrdues fan que la vessa d'aigua sigui la justa per garantir únicament el reg de les nostres plantes.

L'abonament que fem servir és d'alliberament lent i controlat, causant la mínima contaminació a l'aigua. Amb aquest alliberament controlat, reduïm la pèrdua de nutrients per lixiviació i per tant reduïm la contaminació associada. Utilitzem varietats de plantes resistents a plagues i malalties, evitant en la major part l'ús de pesticides. Fem ús de lluita biològica entre diferents espècies per combatre diferents plagues, intentant mantenir un equilibri en la biodiversitat però sense atacar el medi ambient.
 
El nostre viver és un hàbitat per a insectes, amfibis, aus i fins i tot petits mamífers. A causa de l'abundància d'aigua del viver i del poc ús de productes que podrien afectar-los.

Reutilitzem i reciclem tot el que es pugui, si hi ha l'opció passen a fer una altra funció dins del viver, i si no el cent per cent de residus es reciclen. La matèria orgànica que procedeix de les restes de les plantes es fa servir com a incorporació d'abonament en verd fent compost i posteriorment s'aplica al camp en forma de matèria orgànica per millorar els nivells de nutrients de camp i per millorar la seva estructura, tot això de manera natural i intentant contaminar gens ni mica el medi ambient.